Pro zájemce

Pokud máte zájem stát se členem našeho klubu, jsou následující řádky určeny právě pro Vás.

Důležité je na začátek poznamenat, že naší hlavní sezóna je v zimě a některé závody letního biatlonu jsou spíše doplňkové. Proto je pro nás podstatné, aby zájemci ovládali základy techniky jízdy na běžeckých lyžích.

Člen klubu= student gymnázia?

Není úplně podmínkou, aby člen klubu byl zároveň studentem gymnázia. Kombinace studia a tréninku na Gymnáziu Dr. Randy ale přináší tyto výhody:

 1. Rozvrh studenta sportovní třídy je přizpůsoben sportovní přípravě.
 2. Absence z důvodu soustředění a závodů se ve škole nepočítá (pokud student sám projevuje zájem doplnit si učivo).
 3. Různá forma podpory ze strany školy.

  Atd.

Pokud by se zájemce chtěl stát členem a ne studentem, musí brát na vědomí, že se musí přizpůsobit režimu klubu a nemůže čerpat podporu poskytovanou ze strany školy.

Výhody studia a trénování ve sportovní třídě

 • Dvoufázové tréninky, které umožňují sportovci kvalitně trénovat a studovat. Díky této kombinaci je cílem sportovce připravit na možný postup po maturitě do reprezentace.
 • Být ve sportovní třídě neznamená být horším studentem oproti nesportovním třídám. Studijní nároky jsou stejné a po maturitě absolventi sportovních tříd následně studují a úspěšně absolvují náročné vysokoškolské obory (např. lékařskou fakultu, matematickou fakultu, pedagogickou fakultu apod.). Záleží na každém, jaký bude mít přístup ke studiu.

Výhody trénování na sportovním gymnáziu oproti tréninku ve volnočasovém sportovním klubu.

Tréninkové prostředí

Pro kvalitní trénink, všech sportů na gymnáziu jsou k dispozici školní sportoviště a prostory jako:

 • Atletický ovál a hřiště, tělocvičny, posilovna, regenerační místnost s masáží a vodní procedurou, infrasauna.

Pro trénink jsou k dispozici také další mimoškolní sportoviště, místa a prostory jako:

 • Atletický a fotbalový stadion Střelnice, plavecký bazén, biatlonový a běžecký areál Kolečko, atletický areál Srnčí důl.

Kromě uvedených sportovišť využívají sportovci i okolní přírodu Jizerských hor a Krkonoš. Pro trénink v zimě využíváme sportovní areály:

 • Na Bedřichově, ve Vesci v Liberci, v polských Jakušicích, na Jizerce apod.

Materiální a organizační zabezpečení sportovců

Aby sportovci dosahovali ideálních tréninkových a závodních výsledků, snažíme se jim poskytnout také vhodné služby a materiál.

Materiál:

 • zbraň a příslušenství ke zbrani,
 • kolečkové lyže (skate + klasika) + hole,
 • zimní tréninkové a závodní lyže + hole,
 • náboje,
 • týmové oblečení,
 • vybavení pro servis lyží,
 • apod.

Služby:

 • doprava na trénink a závody,
 • skladovací a servisní prostory + servisní materiál,
 • trenérské zabezpečení na závodech a soustředěních,
 • administrativní činnosti,
 • příspěvěk na ubytování na závodech (o výši příspěvku rozhoduje před danou sezónou výbor klubu),
 • placení startovného na zimních závodech pořádané ČSB (závody letního biatlonu nejsou hrazeny klubem, pokud o účasti nerozhodne organizační výbor),
 • apod.

Členské příspěvky

S výše uvedeným materiálem a službami souvisí výše členského příspěvku. Částka základního členského příspěvku činí 12.000 Kč/rok. Spolu s tím si zároveň sportovci platí i ubytování na závodech a soustředění (konané 2x až 3x ročně), mezi kterými je povinné soustředění na prvním sněhu (většinou v Livignu). Placení ubytování na závodech neplatí pro sportovce zařazené do SCM.

Podle zařazení sportovce (SCM nebo I. VT), je na činnost sportovce v klubu finančně nebo materiálně přispíváno z poskytnutých prostředků Českého svazu biatlonu. S těmito prostředky hospodaří organizační výbor SG Jablonec, nikoliv sám sportovec nebo jeho rodinní příslušníci!

Co je našim cílem?

Naším cílem je vychovat v poměrně krátké době (4-5 let) kvalitního sportovce, který se během studia může svými sportovními výsledky kvalifikovat do reprezentace. Po maturitě může sportovec pokračovat v reprezentaci nebo se rozhodnout pro studium na vysoké škole (a zároveň třeba dál závodit).

Maturitou to skončit nemusí!

Protože je klub součástí gymnázia, ztrácí sportovec po maturitě výhody, které měl jako student (viz. řádky výše). Členství v klubu se nemusí stát výhodné. Otevírají se mu jiné možnosti, jak se dál biatlonu věnovat:

 • Částečná spolupráce s SKP Kornspitz Jablonec – sportovci z žákovského týmu SKP se mohou také přihlásit ke studiu na gymnáziu. Po dobu studia se stanou závodníky našeho klubu. SG tyto sportovce bude připravovat tak, aby se po maturitě mohli případně do SKP vrátit s ideální sportovní formou.
 • Univerzitní biatlon – kombinace biatlonu a studia na VŠ je náročná. Pro studenty závodníky je možnost účasti na Zimní světové univerziádě, akademickém mistrovství České republiky apod. S tím zároveň souvisí finanční odměny, jako například: za medailová umístění na akademických mistrovstvích, za účast na univerziádě a různá stipendia na vysokých školách. Program Victoria nabízí pravidelné finanční prostředky právě pro tyto sportovce. Více informací na stránkách Victoria.

Dělejme vše s radostí a s tím, že sami chceme. Jedině tak můžeme být spokojeni se svými výsledky.